Helion


Dariusz Urban

Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi
Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Pomyśleć kapitalizm od nowa