Autor: Dawn Griffiths

Dawn Griffiths jest znakomitą i bardzo doświadczoną programistką oraz autorką wielu książek z serii Rusz głową!. Wraz z mężem Davidem opracowała także animowany kurs wideo The Agile Sketchpad, stanowiący próbę uczenia kluczowych pojęć i technik w sposób zapewniający aktywną pracę mózgu i utrzymanie zaangażowania. Jej pasje to tai chi, bieganie i gotowanie.

Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową!

Dawn Griffiths, David Griffiths

Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową! Wydanie II

Dawn Griffiths, David Griffiths

C. Rusz głową!

Dawn Griffiths, David Griffiths

Head First. Statystyka. Edycja polska

Dawn Griffiths

Kotlin. Rusz głową!

Dawn Griffiths, David Griffiths

React. Receptury. Poradnik dla zaawansowanych

David Griffiths, Dawn Griffiths