Helion


Denis Aleksa

Denis Aleksa — student czwartego roku mechaniki i budowy maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doskonale pamięta, jak wiele pracy trzeba włożyć w to, by dobrze zdać maturę, także z matematyki; choć w tym przypadku miał nieco łatwiej od innych — jako pasjonat matematyki bowiem od kilku lat udziela korepetycji uczniom szkół średnich, przygotowując ich do egzaminu dojrzałości z tego właśnie przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uczenie innych przynosi mu radość niemal tak wielką, jak wyjazdy zagraniczne, podczas których z zaangażowaniem zgłębia miejscowe tradycje oraz ekonomię.
 

Trygonometria. Jak zdać maturę z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy
Stereometria. Jak zdać maturę z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy
Pojęcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdać maturę z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy
Planimetria i geometria analityczna. Jak zdać maturę z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy
Prawdopodobieństwo i statystyka. Jak zdać maturę z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy