Helion


Dobromir Makowski

Nic z Ciebie nie będzie! Jak często to słyszałeś?