Helion


Dorota Fleszer (red.)

WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA
Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne
Prawo i czas. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego
Polityka informacyjna wobec dóbr kultury
Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej