Helion


Dorota Szumska

Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji