Helion


Emmanuel Todd

 Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego