Helion


Eugeniusz Kwiatkowski

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
90 lat łódzkiej ekonomii
Podstawy wiedzy o rynku pracy
Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne