Helion


Eugeniusz Sobczak

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich
Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej
Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce