Helion


Ewa Fudalej-Kostrzewa

Wybrane zagadnienia z termodynamiki silników spalinowych. Materiały do ćwiczeń