Helion


Franciszek Piekosiński

Kodeks dzikowski
O źródłach heraldyki ruskiej
Al Bekri o Polakach i ich sąsiadach. Lista władców Polaków według literatury niemieckiej
O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu
Heraldyka polska wieków średnich