Helion


Grażyna Habrajska

Komunikatywizm - przyszłość nauki XXI wieku
Dyskurs artystyczny
Perswazja i manipulacja w komunikacji. Wybrane zagadnienia
Nauka (płynąca ze) sztuki. Sztuka (uprawiania) nauki
Parafrazowanie w dyskursie artystycznym