Autor: Grażyna Habrajska

Biblia jako miejsce spotkania wyznań chrześcijańskich

Grażyna Habrajska, Andrzej Perzyński, Anita Filipczak-Białkowska

Dyskurs artystyczny

Grażyna Habrajska (red.)

Etyka w komunikacji

Grażyna Habrajska (red.)

Komunikatywizm - przyszłość nauki XXI wieku

Grażyna Habrajska (red.)

Nauka (płynąca ze) sztuki. Sztuka (uprawiania) nauki

Mariusz Bartosiak (red.), Grażyna Habrajska (red.)

Parafrazowanie w dyskursie artystycznym

Grażyna Habrajska (red.)

Teorie i praktyki komunikacji

Grażyna Habrajska

Umysł uzewnętrzniony w komunikacji. Podstawy teoretyczne

Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska