Helion


Grażyna Habrajska

Komunikatywizm - przyszłość nauki XXI wieku
Dyskurs artystyczny
Biblia jako miejsce spotkania wyznań chrześcijańskich
Parafrazowanie w dyskursie artystycznym
Nauka (płynąca ze) sztuki. Sztuka (uprawiania) nauki