Helion


Grzegorz Marciniak

Social media w banku spółdzielczym. Jak prowadzić komunikację i pozyskiwać klientów? Praktyczny poradnik