Autor: Ian Griffiths

Ian Griffiths - jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizującej się w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje także jako niezależny konsultant. Jest współautorem książek Windows Forms in a Nutshell, Mastering Visual Studio .NET oraz Programming WPF, wydanych przez wydawnictwo O"Reilly.

C# 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych

Ian Griffiths

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework

Ian Griffiths

C# 8.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych oraz biurowych

Ian Griffiths

C#. Programowanie. Wydanie VI

Jesse Liberty, Ian Griffiths, Matthew Adams