Helion


Irena Sobańska

Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016. Wyzwania dla praktyki i nauki
Rachunkowość zarządcza. Nauka, badania, kształcenie, zastosowania