Helion


Iwona Dorota Czechowska

Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna
Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi
Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia
Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19. Perspektywa credit crunch