Autor: Izabela Florczak

Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Izabela Florczak, Zbigniew Góral

Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego

Izabela Florczak