Helion


J. P. Moreland

Scjentyzm i sekularyzm. Jak reagować na niebezpieczną ideologię
Dusza. Skąd wiemy, że istnieje, i dlaczego to ma znaczenie