Helion


Jacek Kwosek

Scholastyczne inspiracje poetyki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
Staropolskie teksty i konteksty. T. 8: Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin