Helion


Jan Grzegorczyk

Wybrane źródła finansowania mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Współczesne aspekty badawcze Gospodarka-Świat-Człowiek aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych cz.IV
Puszczyk

Puszczyk - Ebook

Cudze pole. Przypadki księdza Grosera
Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków