Helion


Janusz Falecki

Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej
Organizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Część 3. Relacje współdziałania, koordynacja działań