Helion


Janusz Sondel

Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków
Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem)