Autor: Jarosław Stankiewicz

Maszynowe procesy rozdrabniania w produkcji kruszyw

Paweł Ciężkowski, Jarosław Stankiewicz, Jan Maciejewski