Helion


Jarosław Woroń

Połączenie tramadolu z deksetoprofenem
Leczenie bólu w ratownictwie medycznym
Korzystne i niekorzystne interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu
Antybiotykoterapia w intensywnej terapii
Gorączka

Gorączka - Ebook