Helion

Jason Hickel

Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat