Helion


Jean-Charles Jauffret

Afganistan 2001-2013. Kronika przepowiedzianego braku zwycięstwa