Helion


Jerzy Konikowski

Szybkie zwycięstwa
Akiba Rubinstein
Obrona skandynawska
Kombinacje szachowe
Atak królewsko-indyjski