Helion


Joanna Bachura-Wojtasik

Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej
Słowo, dźwięk, cisza. Radio i sztuka audialna
"Już nie Żydowica, a ocalona". Kobiety w Holocauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych