Helion


Joanna Bachura-Wojtasik

Słowo, dźwięk, cisza. Radio i sztuka audialna
Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej