Helion


Joanna Papiernik

Czy możemy Boga poznać naprawdę? Marsilio Ficino o duszy ludzkiej
Zmiany jakościowe i ich miara w traktacie O sześciu niedorzecznościach