Helion


Joanna Wojnicka

Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956-1968
Prorocy, kapłani, rewolucjoniści. Szkice z historii kina rosyjskiego