Helion


Julien Smith

Julien Smith w ciągu ostatnich dziesięciu lat bezustannie angażował się w życie społeczności internetowych. Był jednym z prekursorów podcastingu. Aktywnie wspiera początkujące firmy w budowaniu własnych grup odbiorców w sieci.

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę