Helion


Justyna Dobroszek

Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych
Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy