Helion


Justyna Hanna Budzik

Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina
Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk
Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego