Autor: Karl Matthias

Karl Matthias jest głównym inżynierem systemowym w firmie Nitro Software. Pracował jako programista, administrator systemów oraz inżynier sieciowy w różnych firmach. Mieszka w Dublinie w Irlandii. Lubi spędzać czas z rodziną, kręcić filmy starymi kamerami i jeździć na rowerze.

Docker. Niezawodne kontenery produkcyjne. Praktyczne zastosowania. Wydanie III

Sean Kane, Karl Matthias

Docker. Praktyczne zastosowania

Karl Matthias, Sean P. Kane

Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II

Sean P. Kane, Karl Matthias