Helion


Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Les conceptualisations de relations au travers des prépositions neutres en français. Une approche cognitive
Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej. Szkic porównawczy
Diverse concettualizzazioni delle relazioni attraverso preposizioni neutre in italiano. Un approccio cognitivo
Jest, był, będzie czy byłby? Zagadki czasów i trybów w języku francuskim
"Neophilologica" 2016. Vol. 28: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes