Helion


Katarzyna Orszulak-Dudkowska

W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni
Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych