Helion


Katarzyna Rydz-Sybilak

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym
Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności