Helion


Katarzyna Simonienko

Katarzyna Simonienko ― lekarka, psychiatra, pracę doktorską obroniła z zakresu wpływu środków psychoaktywnych na mózg. Od 2018 roku jest licencjonowaną przewodniczką Białowieskiego Parku Narodowego, a w 2019 roku uzyskała certyfikat przewodnika kąpieli leśnych Forest Therapy Institute, gdzie pracuje jako mentor i trener. Prowadzi Centrum Terapii Lasem.

Terapia lasem w badaniach i praktyce
Nerwy w las. Jak odnaleźć spokój i radość życia
Nerwy w las. Jak odnaleźć spokój i radość życia