Helion


Katarzyna Trzpioła

Polityka rachunkowości NGO 2021
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2019/2020
Zamknięcie roku w księgach instytucji kultury
Likwidacja spółki kapitałowej. Jakich obowiązków trzeba dopełnić?
Kłopoty z rozliczeniem samochodów służbowych na gruncie VAT, CIT, PIT, UoR 2021