Helion


Katarzyna Trzpioła

Polityka rachunkowości w firmie 2021 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości w firmie 2020 z komentarzem do planu kont (e-book)
Jak prowadzić PKPIR w 2021 roku
Likwidacja spółki kapitałowej. Jakich obowiązków trzeba dopełnić?
Polityka rachunkowości 2022 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych