Helion


Katarzyna Trzpioła

Kapitały własne i operacje gospodarcze z nimi związane
Zeszyty Księgowego nr 5. Rozliczenia podatkowe za rok 2015
Jak wystąpić o szybki zwrot VAT
Polityka rachunkowości 2016 r
Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF