Autor: Katarzyna Wrotek
Katarzyna Wrotek jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych i alergologii. Przez wiele lat była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie pracuje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

Alergia. Lekarz rodzinny

Katarzyna Wrotek

Bóle głowy. Lekarz rodzinny

Katarzyna Wrotek

Choroba wrzodowa. Lekarz rodzinny

Katarzyna Wrotek

Choroby serca. Lekarz rodzinny

Katarzyna Wrotek

Choroby skóry. Lekarz rodzinny

Katarzyna Wrotek

Choroby układu pokarmowego. Lekarz rodzinny

Katarzyna Wrotek

Chrapanie. Lekarz rodzinny

Katarzyna Wrotek

Interpretacja wyników badań. Lekarz rodzinny

Katarzyna Wrotek