Helion


Kazimiera Wódz

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała
Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych
Class and Cultural Narratives. The Upper Silesia Case
"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa". T. 2