Helion


Kazimierz Badziak

Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 r
Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej