Helion


Kazimierz Stronczyński

Dawne monety polskie Dynastii Piastów i Jagiellonów, cz. I - Monety pierwszych czterech wieków rozbiorem wykopalisk objaśnione
Dawne monety polskie Dynastii Piastów i Jagiellonów, cz. II - Monety pierwszych czterech wieków w porządek chronologiczny ułożone i opisane
Dawne monety polskie Dynastii Piastów i Jagiellonów, cz. III - Monety XIV, XV i XVI wieku uporządkowane i objaśnione
Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300