Helion


Lech Gąsiorkiewicz

Mierniki oceny bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw
Finanse cyfrowe. Perspektywa rynkowa
Finanse cyfrowe. Informatyzacja, cyfryzacja i danetyzacja