Helion


Lech Kołodziejczyk

Pamięć czasu - malarstwo w czasach bankructwa duchowego
Malarstwo jako egzystencja - tożsamość osobista a postawa twórcza