Helion


Lech Kowalski

Bezpieka pogranicza. Historia zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1990
Czekiszczak Biografia gen. broni Czesława Kiszczaka
Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL
Tajna historia Biura Ochrony Rządu
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci. Walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944-1956