Helion


Lentin Joseph

Lentin Joseph — inżynier elektroniki, entuzjasta robotyki i ekspert w dziedzinie systemów wbudowanych. Szczególnie interesuje się robotyką, przetwarzaniem obrazu i zastosowaniem języka Python w programowaniu robotów. Jest również znawcą wielu platform oprogramowania robotów, takich jak system ROS (ang. Robot Operating system), V-REP i Actin. Biegle posługuje się bibliotekami przetwarzania obrazu, w tym OpenCV, OpenNI i PCL. Specjalizuje się również w dziedzinie projektowania 3D i programowania systemów wbudowanych na platformach Arduino i Launchpad Stellaris. Jest właścicielem firmy Qbotics Labs zajmującej się rozwijaniem robotyki i jej zastosowaniami w wielu dziedzinach.
Learning Robotics Using Python. Bring robotics projects to life with Python! Discover how to harness everything from Blender to ROS and OpenCV with one of our most popular robotics books
Learning Robotics using Python. Design, simulate, program, and prototype an autonomous mobile robot using ROS, OpenCV, PCL, and Python - Second Edition
Mastering ROS for Robotics Programming. Best practices and troubleshooting solutions when working with ROS - Third Edition
Mastering ROS for Robotics Programming. Design, build, and simulate complex robots using the Robot Operating System
Mastering ROS for Robotics Programming. Design, build, and simulate complex robots using the Robot Operating System - Second Edition