Helion


Leonard Runkiewicz

Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego
Konstrukcje betonowe i żelbetowe
Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych
Ocena stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych