Helion


Leszek Jerzy Jasiński

Ekonomiczne podstawy zarządzania
Podstawy Ekonomii
Finanse współczesne. Wybrane problemy
Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice
System finansowy